Ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο, η έγκριση της συμμετοχής του δήμου στον "Φιλόδημο ΙΙ", για την κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για ΑΜΕΑ, σε σχολικές μονάδες της Αίγινας.

 
Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου, το Σώμα ενέκρινε ομόφωνα την συμμετοχή του δήμου στο "Φιλόδημος ΙΙ" στον άξονα προτεραιότητας: "Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων, με τίτλο: "Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες".

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Το αίτημα ένταξης στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα προσβλέπει στην χρηματοδότηση του Δήμου, ώστε ακολούθως να προβεί σε ενέργειες κατασκευής και τοποθέτησης ραμπών, όπως επίσης και κατάλληλης διαμόρφωσης χώρων υγιεινής σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σκοπό την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.  Δεδομένου ότι η χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα "Φιλόδημος ΙΙ" δεν επαρκεί για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης δαπάνης, το επιπλέον ποσό των 21.000,00 ευρώ που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση της δράσης θα καλυφθεί από ιδίους πόρους ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Τέλος, σύμφωνα με την απόφαση, το Σώμα εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Αίγινας, ως νόμιμο εκπρόσωπο, για κάθε σχετική με την υποβολή της πρότασης ενέργεια.
 
Η εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου που παρουσιάστηκε στην συνεδρίαση, καταγράφει τις πραγματικές ανάγκες των σχολικών μονάδων της Αίγινας, για την κάλυψη των οποίων απαιτείται το ποσό των 30.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η χρηματοδότηση από την συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι 9.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 21.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ από ίδιους πόρους του Δήμου.
 
Η επιπλέον αυτή χρηματοδότηση, κρίθηκε αναγκαία, καθώς σύμφωνα με την μελέτη που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία πρέπει να κατασκευαστούν 15 ράμπες ΑΜΕΑ και 9 WC AMEA.
Απαιτούνται δηλαδή: 15 Χ 500 € = 7.500 € με ΦΠΑ για ράμπες ΑΜΕΑ και 9 Χ 2.500 = 22.500 € με ΦΠΑ για WC ΑΜΕΑ.
 
Ο πίνακας στην συνέχεια παρουσιάζει τις ανάγκες ανά σχολική μονάδα: