Χωρίς μεταβολή παραμένουν τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού για το 2020.


Σύμφωνα με την σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (149/2019) θα διατηρηθούν τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού καθώς και του ενιαίου συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων ακινήτων για το έτος 2020 στο ύψος που καθορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 75/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΞΚ6Ω68-ΨΘΠ).

Απόσπασμα εκπομπής από το Ενημερωτικό Δελτίο στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Ως εκ τούτου οι οριζόμενοι για το έτος 2020 συντελεστές δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού καθώς και του ενιαίου συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων ακινήτων είναι οι εξής:Στην ίδια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη θέσπιση συντελεστή για κοινωφελής, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς για ολόκληρο τον δήμο Αίγινας 1,00 €/m2.

Σχετικά με την διάκριση, που αφορά στη χρήση του ακινήτου, το άρθρο 185 του Ν.4555/2018 και συγκεκριμένα τη παρ.2, οι συντελεστές του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους, που καθορίζονται με την απόφαση της παραγράφου 1 διακρίνονται σε γενικούς και ειδικούς συντελεστές. Οι γενικοί συντελεστές είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους, τρεις (3) κατ' ελάχιστον και διαφοροποιούνται ανάλογα με τη χρήση κάθε ακινήτου ως εξής:
  • Πρώτος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κατοικία.
  • Δεύτερος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς.
  • Τρίτος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής δραστηριότητας.
Το Δημοτικό Συμβούλιο για το θέμα αποφάσισε, κατά πλειοψηφία με 9 υπέρ έναντι 5 κατά επί 14 παριστάμενων μελών. Υπέρ της πρότασης έγκρισης του θέματος ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Σκαλτσιώτης Γεώργιος, Μούρτζης Αντώνιος, Θεριανός Στυλιανός, Κουκούλη Μαρία, Μαυροθαλασσίτης Χρυσόστομος, Μαρμαρινός Σταμάτιος, Μαρμαρινός Παναγιώτης, Μεθενίτης Παντελεήμων και
Ντελής Αντώνιος. Κατά της πρότασης έγκρισης του θέματος ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Κουκούλης Παναγιώτης, Λογοθέτης Εμμανουήλ, Δούκας Σωκράτης, Τζίτζης Φίλιππος και Ηλίας
Παναγιώτης.

Την εισήγηση και την απόφαση αναλυτικά μπορείτε να την δείτε εδώ

Ως παράρτημα, παραθέτουμε την διευκρινιστική εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών Θ. Λιβάνιου (δημοσιεύθηκε μεταγενέστερα της απόφασης) για την παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών, επί της διαδικασίας λήψης κανονιστικών αποφάσεων επιβολής τελών, φόρων, δικαιωμάτων και εισφορών, που μπορείτε να δείτε εδώ.