Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την συμμετοχή του Δήμου Αίγινας, σε πρόγραμμα για την προσβασιμότητα ΑΜΕΑ σε τέσσερεις παραλίες του νησιού.

 
Δημοσιεύθηκε σήμερα η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, από την συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου με θέμα της ημερήσιας διάταξης: "Περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου Αίγινας στην Πρόσκληση του Ε.Π."Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία", με Κωδικό Πρόσκλησης 075 και τίτλο "Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών".

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Ακριβώς ένα χρόνο πριν τον Ιανουάριο του 2019 το Aegina Portal είχε επισημάνει με δημοσίευσή του την δυνατότητα που είχε ο δήμος της Αίγινας να συμμετάσχει σε αυτό το χρηματοδοτικό πρόγραμμα, με το οποίο αρκετοί δήμοι μέχρι εκείνη την στιγμή είχαν εξασφαλίζει προσβασιμότητα ΑΜΕΑ σε παραλίες. Η δημοσίευση προκάλεσε τότε μία πρώτη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και στην συνεδρίαση της 18ης Δεκεμβρίου 2019 ήρθε ως θέμα.
 
Η εισήγηση του κ. Γιάννη Ζορμπά προς το Σώμα ανέφερε τα ακόλουθα: Η ΕΥΔ ΕΠ Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με την Πρόσκληση με Κωδικό Πρόσκλησης 075 (Α/Α ΟΠΣ 2309) και τίτλο «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών» του Άξονα Προτεραιότητας 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), καλεί για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Στο πλαίσιο της δράσης χρηματοδοτείται η δημιουργία των κατάλληλων ελαφρών, μη μόνιμων υποδομών (εγκαταστάσεων και προσβάσεων) στον ευρύτερο χώρο των παραλιών κολύμβησης, όσο και στο χώρο κολύμβησης, για την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ και άλλων κατηγοριών ατόμων με κινητικά προβλήματα, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές σχεδιασμού και κατασκευής. Κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να υποβάλει μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης. Στην εδαφική εμβέλεια κάθε αυτοδιοικητικής μονάδας δύνανται να προταθούν για υλοποίηση παρεμβάσεις σε μέχρι τέσσερις διαφορετικές περιοχές παρέμβασης/παραλίες.
 
Λαμβάνοντας υπόψη:
α) την αναγκαιότητα δημιουργίας των απαραίτητων υποδομών που θα διασφαλίζουν την αυτονομία, άνεση και ασφάλεια των ΑμΕΑ και γενικότερα των εμποδιζόμενων ατόμων, είτε κατοίκων είτε
επισκεπτών, σε παραλίες του Δήμου μας
β) τον γενικότερο σχεδιασμό του Δήμου για υλοποίηση μικρών παρεμβάσεων που θα συμπληρώσουν την αλυσίδα προσβασιμότητας και θα καταστήσουν το νησί φιλικότερο για ΑμΕΑ και γενικότερα για
εμποδιζόμενα άτομα.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα (Αριθ. Απόφ. 157/2019)
 
  • Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου μας και την υποβολή πρότασης στην Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με Κωδικό Πρόσκλησης 075 (Α/Α ΟΠΣ 2309) και τίτλο "Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών", του άξονα προτεραιότητας 03: "Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας" ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
  • Το αίτημα ένταξης στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα προσβλέπει στην χρηματοδότηση του Δήμου, ώστε ακολούθως να προβεί σε ενέργειες προμήθειας και εγκατάστασης – σε τέσσερις διαφορετικές περιοχές/παραλίες της νήσου μας – μη μόνιμων συναρμολογούμενων διατάξεων καθώς και μη μόνιμων βοηθητικών εγκαταστάσεων (διάδρομοι, αποδυτήρια, WC, ομπρέλες κ.ά) με σκοπό την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρίες και άλλων κατηγοριών ατόμων με κινητικά προβλήματα.
  • Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Αίγινας, ως νόμιμο εκπρόσωπο, για κάθε σχετική με την υποβολή της πρότασης ενέργεια.

 
Μία σύντομη περιγραφή του προγράμματος:
 
Κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να υποβάλει μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης. Στην εδαφική εμβέλεια κάθε αυτοδιοικητικής μονάδας δύνανται να προταθούν για υλοποίηση παρεμβάσεις σε μέχρι 4 διαφορετικές περιοχές παρέμβασης/ παραλίες. Η αξιολόγηση των προτάσεων είναι άμεση με σειρά προτεραιότητας και μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού. Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ-ΕΣΠΑ.
 
Χρηματοδοτείται η δημιουργία κατάλληλων ελαφρών, μη μόνιμων υποδομών (εγκαταστάσεων και προσβάσεων) στον ευρύτερο χώρο των παραλιών κολύμβησης, όσο και στον χώρο κολύμβησης, για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ και άλλων κατηγοριών ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές σχεδιασμού και κατασκευής. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες όπως λυόμενα αποδυτήρια, φορητοί χώροι υγιεινής, διάδρομοι αποτελούμενοι από τμήματα κατάλληλου μήκους για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση τη χειμερινή περίοδο, χώροι σκίασης/ προστασίας των λουόμενων κ.ά.