Την επέκταση του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής (ΕΔιΤ) και στην Αίγινα, προβλέπει πρόσκληση της Περιφέρειας Αττικής προς την 2η ΔΥΠΕ.


Σε μία σημαντική υποδομή υγείας, την τηλεϊατρική, που αφορά και την Αίγινα, αναφέρεται πρόσκληση της Περιφέρειας Αττικής, για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική", προς την 2η ΔΥΠΕ, σε νησιά της Περιφέρειας Αττικής. Ο τίτλος της πρόσκλησης είναι: "Επέκταση του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής (ΕΔιΤ) - Τμήμα 2ης ΥΠΕ σε Νησιά της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή υπηρεσιών υγείας και ανάπτυξης συνθηκών ισότιμης πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας". 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Στη συνέχεια παραθέτουμε ένα μέρος από το περιεχόμενο της πρόσκλησης, στην οποία περιγράφεται ο ρόλος της τηλεϊατρικής στην εξυπηρέτηση περιοχών, στην άρση αποκλεισμού ειδικών πληθυσμιακών ομάδων και στην ενίσχυση της κατ' οίκον παροχής φροντίδας σε όλα τα κατοικημένα νησιά της περιφέρειας Αττικής.

Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-13 υλοποιήθηκε το έργο "Εθνικό Δικτύο Τηλεϊατρικής (ΕΔιΤ) Τμήμα 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Νήσων" και παραδόθηκε το Δεκέμβριο του 2015. Από τότε το ΕΔιΤ λειτουργεί ανελλιπώς προσφέροντας υπηρεσίες τηλεϊατρικής στους κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών. Λόγω του ιδιόμορφου γεωγραφικού χαρακτήρα της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας και πάντα με γνώμονα την εξυπηρέτηση του πληθυσμού ευθύνης έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες για την επέκταση του ΕΔιΤ σε όλα τα κατοικημένα νησιά του Αιγαίου, που βρίσκονται στην αρμοδιότητα της 2ης ΔΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου. Έτσι στο πλαίσιο των ΕΠ Βορείου και Νοτίου Αιγαίου υποβλήθηκαν τον Ιούλιο του 2018 δύο νέες προτάσεις για επέκταση του ΕΔιΤ, οι οποίες εντάχθηκαν στα αντίστοιχα ΕΠ.

Με την παρούσα Δράση προβλέπεται η επέκταση του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής (ΕΔιΤ) – Τμήμα 2ης Υ.ΠΕ. στο σύνολο σχεδόν των νησιών της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή υπηρεσιών υγείας και ανάπτυξης συνθηκών ισότιμης πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας. Ειδικότερα θα δοθεί έμφαση στην ένταξη στο ΕΔιΤ υγειονομικών μονάδων πολύ μικρών νησιωτικών οικισμών με στόχο την άρση του αποκλεισμού ειδικών «πληθυσμιακών ομάδων», όπως είναι οι έγκλειστοι στα Καταστήματα Κράτησης, καθώς και στην ενίσχυση της κατ' οίκον παροχής φροντίδας σε όλα τα κατοικημένα νησιά της περιφέρειας Αττικής.

Σήμερα στην Αττική λειτουργούν 8 Σταθμοί Τηλεϊατρικής οι οποίοι βρίσκονται σε Νοσοκομεία της Δυτικής Αττικής και του Πειραιά και ένας στο ΕΚΕΠΥ. Με την υλοποίηση της επέκτασης του ΕΔιΤ στην Περιφέρεια Αττικής θα δημιουργηθούν:
  • Εννέα (9) νέα ΣΤΙΑ (Σταθμός Τηλεϊατρικής Ιατρού Ασθενούς): Αντικύθηρα, Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρος, Ύδρα, Σπέτσες, Γαλατά, Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού, Κατάστημα Κράτησης Αυλώνας,
  • Θα ενισχυθεί η δυνατότητα ανταπόκρισης των Νοσοκομείων Αναφοράς (Π.Γ.Ν. Αττικόν, Γ.Ν. Νίκαιας και Γ.Ν.Ε. Θριάσιο, Ψ.Ν. Α. και Ψ.Ν.Α. Δρομοκαϊατειο ) και κατ' επέκταση δυνατότητα πρόσβασης των ωφελούμενων σε εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας,
  • Ένα (1) Σταθμό ΣΤΙΣ (Σταθμός Ιατρού Συμβούλου) στο Κέντρο Υγείας Πειραιά ο οποίος θα διαθέτει όμως και Ιατρικά Εργαλεία, προκειμένου να μπορεί να λειτουργεί και ως Κέντρο Εκπαίδευσης στην χρήση του ΕΔιΤ και ιδίως των Ιατρών που πηγαίνουν στα νησιά ως αγροτικοί ιατροί.
  • Ένας (1) νέος σταθμός ΣΤΙΣ στο Πολυιατρείο της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να παρέχονται υπηρεσίες στα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας που υπηρετούν στο νησιωτικό χώρο. Αναφορικά με την προαναφερόμενη προοπτική, υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη της Ε.Α.
Εκτός από την προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού και λογισμικού στο κόστος δημιουργίας των νέων σταθμών θα συμπεριληφθούν και περιορισμένης έκτασης εργασίες για την προετοιμασία των χώρων υποδοχής των μονάδων τηλεϊατρικής καθώς και απαραίτητος συνοδευτικός εξοπλισμός και λογισμικό για τη λειτουργία της τηλεϊατρικής. Με βάση το εγκεκριμένο ΕΠ "Αττική"2014-2020 (σελ 93) «Κάθε δράση προς χρηματοδότηση θα είναι εναρμονισμένη με τους στόχους και τα πεδία παρέμβασης τόσο της στρατηγικής "ADigitalAgendaforEurope", όσο και με την «Εθνική Στρατηγική για τη Ψηφιακή Ανάπτυξη – Ψηφιακή Ελλάδα 2021» καθώς και με τις προτεινόμενες οικονομικές δραστηριότητες της εθνικής και περιφερειακής στρατηγικής ευφυούς εξειδίκευσης στον τομέα των ΤΠΕ. Επίσης, η διαλειτουργικότητα κάθε δράσης θα είναι ευθυγραμμισμένη με το εθνικό πλαίσιο διαλειτουργικότητας». Τα τεχνικά δελτία θα πρέπει να εγκριθούν αρμοδίως ως προς την Συμβατότητα τους με την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική.

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ.