Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για την ολοκλήρωση των μελετών του Κλειστού Γυμναστηρίου Αίγινας.

Την Τετάρτη δημοσιεύθηκε η απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, που αφορά στην τροποποίηση απόφασης για την συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την κατασκευή του έργου: "Ολοκλήρωση Μελετών Κλειστού Γυμναστηρίου Αίγινας". Η τροποποίηση αποφασίστηκε επειδή έχει επέλθει αλλαγή της σύνθεσης του Περιφερειακού Συμβουλίου και βέβαια λόγω του όρου της από 05/06/2019 Προγραμματικής Σύμβασης, ότι για την παρακολούθηση της σύμβασης αυτής συγκροτείται όργανο με την επωνυμία Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται πλέον από τους:

1. Θεοδωρακοπούλου – Μπόγρη Βασιλική (Βάσω) , εκπρόσωπο του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, ως Πρόεδρο.
2. Αβραμίδου – Λαμπροπούλου Ανδριανή, εκπρόσωπο του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, ως τακτικό μέλος.
3. Ανδριοπούλου Αγγελική, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων, ως τακτικό μέλος.
4. Τενέντε Χρήστο, υπάλληλο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής, ως τακτικό μέλος.
5. Τζίτζη Φίλιππο, εκπρόσωπο του Δήμου Αίγινας, ως τακτικό μέλος.

Με αναπληρώτριες/αναπληρωτές τους:

1. Βάρσου Μαργαρίτα, εκπρόσωπο του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, ως αναπληρώτρια πρόεδρο.
2. Κατσικάρη Δημήτριο, εκπρόσωπο του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, ως αναπληρωματικό μέλος.
3. Τσόλιγκα Θεόδωρο, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων, ως αναπληρωματικό μέλος.
4. Χούμα Χρήστο, υπάλληλο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής, ως αναπληρωματικό μέλος.
5. Μαρμαρινό Σταμάτη, εκπρόσωπο του Δήμου Αίγινας, ως αναπληρωματικό μέλος.

Η Επιτροπή συγκαλείται με ευθύνη του Προέδρου της με γραπτή πρόσκληση. Χρέη γραμματειακής υποστήριξης και τήρησης πρακτικών εκτελεί υπάλληλος του Δήμου.