Βεβαίωση μετακίνησης για τη σίτιση αδέσποτων ζώων.

Ειδικό έντυπο για την χορήγηση Βεβαίωσης Μετακίνησης για τη Σίτιση των Αδέσποτων Ζώων. Το έντυπο χρειάζεται να έχουν υπογεγραμμένο από τον Δήμο, όσοι φροντίζουν τα αδέσποτα αυτές τις ημέρες.

Κατεβάστε το έντυπο εδώ.