Η επιτροπή κοιμητηρίων του Δήμου Αίγινας.

Στο άρθρο 57 του Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Αίγινας προβλέπεται η συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Κοιμητηρίων, που θα αποτελείται από δύο συμβούλους της πλειοψηφίας και έναν  σύμβουλο της μειοψηφίας. Στην συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου και η απόφαση δημοσιεύθηκε σήμερα, συγκροτήθηκε η επιτροπή, η οποία αποτελείται από τους:

Α.- Καραγιάννη Δημήτριο, Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας
Β.- Γκαρή Μάριο, Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας
Γ.- Τζίτζη Φίλιππο, Δημοτικό Σύμβουλο της μειοψηφίας

Πρόεδρος ορίστηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτρης Καραγιάννης.

Αναλυτικά την απόφαση μπορείτε να την διαβάσετε εδώ.