Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 150.000 ευρώ από το Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ για την αγορά απορριμματοφόρων.


Δημοσιεύθηκε σήμερα η απόφαση 29/2020 του Δημοτικού Συμβουλίου για την αποδοχή επιχορήγησης ποσού 150.000 ευρώ από το Πρόγραμμα "Φιλόδημος ΙΙ" στον Άξονα Προτεραιότητας "Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος" με τίτλο: "Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών". Πρόκειται για απόφαση της συνεδρίασης της 10ης Φεβριουαριου 2020. Η σχετική πρόσκληση είχε δημοσιευθεί τον Νοέμβριο του 2019.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την αποδοχή των 150.000 ευρώ.