Έκτακτη επιχορήγηση ποσού 3.000 ευρώ, για την προστασία των αδέσποτων μικρών ζώων, κατανέμεται στον Δήμο Αίγινας.

Έκτακτη επιχορήγηση ποσού 3.000 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του 2020, για την κάλυψη αναγκών σχετικά με την προστασία των αδέσποτων μικρών ζώων, κατανέμεται στον Δήμο Αίγινας από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Από το Podcasting Feed του ένθετου Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Η επιχορήγηση αφορά στην κάλυψη αναγκών αναφορικά με την προστασία των αδέσποτων μικρών ζώων, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19.

Συνολικά το Υπουργείο Εσωτερικών κατανέμει έκτακτη επιχορήγηση ποσού 1.410.500 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του έτους 2020 σε Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη αναγκών αναφορικά με την προστασία των αδέσποτων μικρών ζώων.