Το προσωπικό καθαριότητας των δήμων, μπορεί να διατεθεί και για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων.

Στην νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που εκδόθηκε χθες με τίτλο: "Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνε-χιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορω-νοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα", στην παράγραφο 4 του Άρθρου τριακοστού έκτου αναφέρεται ότι:

Από το Podcasting Feed του ένθετου Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.

"Προσωπικό καθαριότητας των δήμων κατηγορίας ΥΕ16, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, μπορεί να διατίθεται και για την καθαριότητα σχολικών μονάδων αρμοδιότητας του οικείου δήμου, κατά το διάστημα λειτουργίας τους, για όσο διάστημα υφίσταται κίνδυνος δι- άδοσης του κορωνοιου COVID-19, και πάντως όχι πέραν της 30ης Σεπτεμβρίου 2020".