Εκμίσθωση του δικαιώματος απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού στην θέση Αιγινήτισσα.

Δημοσιεύθηκε στην Διαύγεια η περίληψη της διακήρυξης για την δημοπρασία της εκμίσθωση του δικαιώματος απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού στην θέση Αιγινήτισσα.

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ.