Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η έγκριση των τεχνικών οδηγιών, για την δημιουργία προσωρινών διαδρόμων κίνησης ποδηλάτου, κίνησης πεζών και ήπιας κυκλοφορίας.

Δημοσιεύθηκε χθες στο ΦΕΚ η έγκριση των τεχνικών όρων για τη δημιουργία προσωρινών διαδρόμων κίνησης πεζών, προσωρινών διαδρόμων κίνησης ποδηλάτου και προσωρινή δημιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορί- ας ή δρόμων ήπιας κυκλοφορίας με μείωση του ορίου ταχύτητας στα τριάντα  χλμ/ώρα, σε τοπικές οδούς ή σε περιοχές κατοικίας.

Το κείμενο παρουσιάζει μία σειρά από ενότητες όπως η ανακατανομή του οδικού χώρου, τα μέτρα και οι επεμβάσεις, η αναγκαιότητα της δημιουργίας προσωρινών λωρίδων κίνησης ποδηλάτων, τα προσδοκώμενα οφέλη, αλλά ακόμη και πιο τεχνικά θέματα όπως τα υλικά, τη σήμανση, τις ειδικές παρεμβάσεις για τις εξασφάλιση της προσβασιμότητας, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση των παρεμβάσεων

Από το Podcasting Feed του ένθετου Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.