105.048 ευρώ κατανέμονται στον δήμο Αίγινας, από την 6η δόση των ΚΑΠ για το 2020.

Το ποσό των 105.048 ευρώ θα λάβει ο δήμος Αίγινας από την τακτική 6η δόση των ΚΑΠ για το 2020, με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών. Τα χρήματα προορίζονται για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών. Συνολικά κατανεμήθηκαν 114.444.110 ευρώ στους Δήμους και τις Περιφέρειες της Χώρας.