Δημοσιεύθηκε η Συμπληρωματική Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το λιμενικό έργο της Πέρδικας.

 
Δημοσιεύθηκε σήμερα από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής η απόφαση Συμπλήρωσης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: "Κρηπίδωση υπάρχοντα κυματοθραύστη λιμανιού Πέρδικας" στο Δήμο Αίγινας. Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση για την Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων του έργου είχε δημοσιευθεί στις 3 Αυγούστου 2017.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Ωστόσο, όπως φαίνεται στο έγγραφο της Αποκεντρωμένης που δημοσιεύθηκε σήμερα, υπήρξε η ανάγκη για την συμπλήρωση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, με τους Περιβαλλοντικούς Όρους, που έθεσε με έγγραφά του το καθ’ ύλην Αρμόδιο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, για την υλοποίηση του έργου και βαρύνει τον φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου.