1.550.000 ευρώ η επιχορήγηση για την μεταφορά του νερού στην Αίγινα, στο ΠΔΕ 2020 του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.


Σε συγκεντρωτικό πίνακα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Υποτομέας Έργα Περιφέρειας Αττικής), ο οποίος περιλαμβάνεται σε απόφαση για την έγκριση της ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2020, αναγράφεται η επιχορήγηση του Δήμου Αίγινας για την υδροδότηση του δήμου με υδροφόρα πλοία με το ποσό των 1.550.000 ευρώ.
Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.