3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας για το έτος 2020.

Στην συνεδρίαση της 9ης Σεπτεμβρίου 2020 το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν η 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας για το έτος 2020.

Μπορείτε να δείτε τι περιλαμβάνει, στο έγγραφο από το απόσπασμα των πρακτικών της συνεδρίασης εδώ.