Παράταση μέχρι τις 22 Νοεμβρίου 2020 για το έργο των αρχαιολογικών εργασιών, στο κτήριο του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου - Φυλακές.


Στις 3 Σεπτεμβρίου έληξε η εκτέλεση του υποέργου 4 για την ανασκαφική διερεύνηση των αρχαιοτήτων, που έχουν εντοπιστεί στα σκάμματα για τη διέλευση δικτύων κοινής ωφελείας, στον αύλειο χώρο, που είχει ημερομηνία έναρξης την 4/5/2020.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Οι εργασίες του υποέργου 4 είναι:
α) Διενέργεια σωστικής ανασκαφικής έρευνας των αρχαιοτήτων που εντοπίστηκαν στον αύλειο χώρο του κτηρίου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου κατά τις τεχνικές εργασίες του έργου.
β) Σχεδιαστική και φωτογραφική τεκμηρίωση των ευρημάτων.
γ) Συντήρηση κινητών και ακινήτων ευρημάτων.
δ) Τακτοποίηση και καταγραφή κινητών ευρημάτων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κολώνας.
ε) Τοποθέτηση πλεγμάτων ασφαλείας, όπου κριθεί αναγκαία.
στ) Επιχωματώσεις, όπου κριθούν αναγκαίες.

Σήμερα δημοσιεύθηκε η τροποποίηση της υπουργικής απόφασης έγκρισης εκτέλεσης εργασιών, η οποία αναφέρει ότι η εκτέλεση του υποέργου θα έχει ημερομηνία λήξης στις 22/11/2020. Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη απόφαση.