Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης των τοιχίων και του οδοστρώματος στο κοιμητήριο του Βαθέος και η περιτοιχίση του Αγίου Ιωάννη.


Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αίγινας (Ν Βλαστός, Α Ταλέβη, Ξ Σκαλτσιώτη) μελέτησε, και επίβλεψε τις εργασίες επισκευής στην Τοπική Κοινότητα του Βαθέως, με αποκατάσταση των τοιχίων και του οδοστρώματος στο Κοιμητήριο και στην περιτοιχίση του Αγίου Ιωάννη. Ο Δήμος προμηθεύτηκε τα απαραίτητα εργαλεία, ξυλεία, ενίσχυσε με ανθρώπινο δυναμικό την υπηρεσία Οδοποιίας, η οποία εκτέλεσε άρτια τεχνικά τις εξειδικευμένες εργασίες με την προμήθεια σκυροδέματος κ χάλυβα σε βέργες κ πλέγματα (κατόπιν συνοπτικού διαγωνισμού), για τον οπλισμό σε επιλεγμένες θέσεις σύμφωνα με την στατική ανάλυση των υποδείξεων της Τεχνικής μας Υπηρεσίας.

Υπεύθυνος εργασιών κ επίβλεψης Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ Δημήτρης Καραγιάννης, συνεργασία Συνδρομή τεχνικών εργασιών πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας κ Ηλίας Γρυπαίος, Προσφορά σε μεταλλικό εξοπλισμό ξυλοτύπων κ Χρήστος Κορναράκης, Επιμέλεια βαφής, από την υπηρεσία καθαριότητας.

Με πληροηφορίες από την ιστοσελίδα του Δήμου Αίγινας.