Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων. Αποφασίστηκε η συμμετοχή του δήμου σε πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου.

Μετά την έκδοση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου ν.4710/2020 που αφορά στην παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης (το Aegina Portal είχε δημοσιεύσει το σχετικό ΦΕΚ το καλοκαίρι) εκδόθηκε τον Οκτώβριο η πόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος με τεχνικές οδηγίες για τα "Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων" που καλούνται ως Σ.Φ.Η.Ο. Πρόκειται για απόφαση που ορίζει τις λεπτομέρειες για τις σχετικές ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν οι Δήμοι και την οποία είχαν λάβει λίγο καιρό πριν οι τεχνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ