56.632 ευρώ θα λάβει ο δήμος της Αίγινας από την έκτακτη επιχορήγηση για τον COVID-19.

56.632 ευρώ θα λάβει ο δήμος της Αίγινας από την έκτακτη επιχορήγηση για τον COVID-19, καθώς σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών οι δήμοι της χώρας θα λάβουν έκτακτη επιχορήγηση συνολικού ποσού ύψους 50.000.000 ευρώ προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19.

Από το Podcasting Feed του ένθετου Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Κατανέμουμε συνολικό ποσό ύψους 50.000.000 στους Δήμους της χώρας, για την ενίσχυση της ρευστότητάς τους λόγω της μείωσης των εσόδων τους, ως απόρροια των μέτρων που εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών από την εμφάνιση του κορονοϊού και για τον περιορισμό της διασποράς του, προκειμένου να καλύψουν έκτακτες και επιτακτικές τους ανάγκες που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 καθώς και λοιπές δαπάνες τους.

Η κατανομή του συνολικού ποσού ανά Δήμο γίνεται σε χρέωση του τηρούμενου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων λογαριασμού του Υπουργείου, με τίτλο «Κάλυψη των πάσης φύσεως
αναγκών των ΟΤΑ κλπ.