Απαλλαγή μέρους του μισθώματος των επιχειρήσεων που στεγάζονται σε ακίνητα του δήμου Αίγινας. Ομόφωνη η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 
Οι επιχειρήσεις που στεγάζονται σε δημοτικά ακίνητα της Αίγινας και πλήττονται οικονομικά, απαλλάσσονται από την καταβολή του 30% του συνολικού μισθώματος για το τρίμηνο Οκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2020. Την απόφαση αυτή έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης της 23ης Οκτωβρίου 2020 και η απόφαση δημοσιεύθηκε σήμερα.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Το θέμα είχε εισηγηθεί στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ο δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς αναφέροντας ότι εισηγείται: "Την έγκριση μείωσης του μισθώματος που καταβάλλουν στο Δήμο Αίγινας οι επιχειρήσεις οι οποίες πλήττονται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 για τους μήνες του Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020, λαμβάνοντας υπόψιν την εκάστοτε απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, με την οποία θα προσδιορίζονται οι ΚΑΔ των πληττόμενων επιχειρήσεων. Η εν λόγω μείωση προτείνεται να ανέρχεται σε ποσοστό ύψους 30% επί του συνολικού μισθώματος".
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα με 16 θετικές ψήφους ότι:
  1. Εγκρίνει την απαλλαγή των πληττόμενων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 επιχειρήσεων, οι οποίες στεγάζονται σε δημοτικά ακίνητα, από την υποχρέωση καταβολής του 30%
    του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ 1225/07.10.2020 (ΦΕΚ Β’ 4469/09.10.2020).
  2. Οι εν λόγω επιχειρήσεις πρέπει να υποβάλουν στο Γραφείο Δημοτικών Προσόδων του Δήμου σχετική αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία θα αποδεικνύουν ότι ανήκουν στους πληττόμενους ΚΑΔ.