31.900 ευρώ το ποσό της Δ΄ Κατανομής για τον δήμο Αίγινας, από τους ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.


Με απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών κατανέμεται από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο "Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων", συνολικό ποσό ύψους 28.000.000 ευρώ σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους .

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Για την κατανομή του παραπάνω χρηματικού ποσού λαμβάνονται υπόψη δεδομένα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την σχολική χρονιά 2018-2019, που αφορούν στον αριθμό των μαθητών ανά σχολική βαθμίδα, στον αριθμό των σχολείων και στον αριθμό των τμημάτων ανά κλιματική ζώνη, ενώ συνεκτιμάται και η υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου.

Ο δήμος Αίγινας θα λάβει το ποσό των 31.900 ευρώ.