Χωρίς μεταβολή τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού για το 2021.


Την διατήρηση των τελών καθαριότητας και φωτισμού καθώς και του ενιαίου συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων ακινήτων για το έτος 2021 στο ύψος που καθορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 149/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:Ω6ΔΤΩ68-5ΓΘ) αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο σε συνεδρίαση που έγινε στις 23 Οκτωβρίου και η απόφαση δημοσιεύθηκε σήμερα. Ως εκ τούτου οι οριζόμενοι για το έτος 2021 συντελεστές δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού καθώς και του ενιαίου συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων ακινήτων είναι οι εξής:

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.


Επίσης, διατηρείται στο ίδιο ύψος ο συντελεστής για ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελής, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς για ολόκληρο τον δήμο Αίγινας 1,00 €/m2. Η απόφαση ισχύει μέχρι τροποποιήσεως ή ανακλήσεώς της.

Η συνεδρίαση είχε γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης στις 23 Οκτωβρίου 2020, αλλά η απόφαση δημοσιεύθηκε σήμερα. Μπορείτε να δείτε τη απόφαση εδώ.

Το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία με 17 υπέρ, έναντι 1 κατά. Μειοψήφησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ηλίας Παναγιώτης ο οποίος ψήφισε αρνητικά στην πρόταση έγκρισης του θέματος.