Τροποποιήθηκε η απόφαση της κατανομής του ποσού για την μεταφορά πόσιμου νερού στην Αίγινα των ετών 2020-2021.

 
Με απόφαση δημάρχου τροποποιήθηκε η απόφαση με αριθμό 268/2020 που αφορούσε στην ανάληψη υποχρέωσης πολυετούς δαπάνης σχετικά με την έγκριση της δαπάνης και τη δέσμευση πίστωσης
ύψους συνολικού ποσού 3.789.440 ευρώ για την υπηρεσία της Μεταφοράς Πόσιμου νερού στην Αίγινα με υδροφόρα πλοία για τα έτη 2020-2021, ως προς το ποσό των 3.769.600 που προέκυψε με τη σύμβαση και το οποίο μετά το κλείσιμο του οικονομικού έτους 2020 κατανέμεται στα έτη 2020, 2021 ως εξής:

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.  • Στο έτος 2020 1.798.238,19 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 25.6142.01 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020
  • Στο έτος 2021 1.971.361,81 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 25.6142.01 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 το οποίο και δεσμεύεται με την παρούσα.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ. αρ. 268/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης πολυετούς δαπάνης, αναφέρει η απόφαση δημάρχου με αριθμό 46/2021

Την απόφαση με αριθμό 46/2021 μπορείτε να δείτε εδώ.
Την απόφαση με αριθμό 268/2020 μπορείτε να δείτε εδώ.
Την απόφαση με αριθμό 68/2020 μπορείτε να δείτε εδώ.
Την απόφαση με αριθμό 866/2019 μπορείτε να δείτε εδώ.