Εντάχθηκε έργο του δήμου Αίγινας για τη δημιουργία και αναβάθμιση στάσεων στο πρόγραμμα "Φιλόδημος ΙΙ".Δημοσιεύθηκε χθες η απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών για την ένταξη έργου του Δήμου Αίγινας στο πρόγραμμα "Φιλόδημος ΙΙ". Πρόκειται για την πρόσκληση V "Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας".

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Σύμφωνα με το έγγραφο αποφασίστηκε η  ένταξη στο Πρόγραμμα "Φιλόδημος ΙΙ", στο πλαίσιο της Πρόσκλησης V, της Πράξης: Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων αναμονής επιβατών και εξοπλισμού αυτών, για την αναβάθμιση στάσεων του Δήμου Αίγινας" συνολικού προϋπολογισμού 28.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Αίγινας (Ν. Αττικής). Η χρηματοδότηση της ανωτέρω Πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:Τη συμμετοχή στην παραπάνω πρόσκληση είχε αποφασίσει το δημοτικό συμβούλιο τον Απρίλιο του 2019 και την συμπλήρωση της απόφασης σε συνεδρίασή του τον Σεπτέμβριο του 2019.