83.800 ευρώ θα λάβει ο δήμος της Αίγινας ως έκτακτη επιχορήγηση, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών λόγω του covid 19.

Δημοσιεύθηκε την Παρασκευή η απόφαση γαι την έκτακτη επιχορήγηση Δήμων της χώρας, συνολικού ποσού ύψους 50.000.000 ευρώ, για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19. Ο δήμος της Αίγινας θα λάβει 83.800 ευρώ, σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα που συνοδεύει την απόφαση.

Από το Podcasting Feed του ένθετου Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.

Η απόφαση αναφέρει ότι: "Κατανέμουμε συνολικό ποσό ύψους 50.000.000 ευρώ σε Δήμους της χώρας, για την ενίσχυση της ρευστότητάς τους λόγω της μείωσης των εσόδων τους, ως απόρροια των μέτρων που εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορονοϊού COVID-19 και για τον περιορισμό της διασποράς του. Τα ποσά της κατανομής θα καλύψουν έκτακτες και επιτακτικές ανάγκες που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 καθώς και λοιπές δαπάνες τους.

Η κατανομή του συνολικού ποσού ανά Δήμο γίνεται σε χρέωση του τηρούμενου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων λογαριασμού του Υπουργείου, με τίτλο "Κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών των ΟΤΑ κλπ.".