Δημοσιεύθηκαν οι διακηρύξεις δημοπρασιών για τις πλαζ: Βαγία, Λουτρά και Αιγινήτισσα.