Νέο πλαίσιο διενέργειας αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων. Γιατί αφορά το Δήμο Αίγινας.

Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ στις 1 Μαΐου 2021.  Υπενθυμίζεται ότι το  Δεκέμβριο του 2020 εντάχθηκαν δύο προτάσεις του Δήμου Αίγινας στο "Πράσινο Ταμείο" ύψους 230.000 ευρώ. Οι δύο προτάσεις αφορούσαν στην ανάπλαση των Καποδιστριακών Διαδρομών και στο Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων.

Από το Podcasting Feed του ένθετου Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Η πρώτη από αυτές σχετίζεται άμεσα με το νέο πλαίσιο, καθώς αφορά στην πρόταση του δήμου της Αίγινας για την ένταξή του στην χρηματοδότηση της πρόσκλησης για την διεξαγωγή αρχιτεκτονικών διαγωνισμών, στο πλαίσιο δράσεων περιβαλλοντικού ισοζυγίου για το έτος 2020.

Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του "Πράσινου Ταμείου" έγινε την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου, όπου ο δήμος της Αίγινας καθορίστηκε ως προσωρινός δικαιούχος για την πρότασή του που είχε ως θέμα: "Ανοιχτός αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ενός σταδίου προσχεδίων μελέτης του έργου: "Ανάπλαση Καποδιστριακών Διαδρομών και Παραλιακού Μετώπου στην πόλη της Αίγινας". Ο προϋπολογισμός είναι 191.000 ευρώ.

Η Οικονομική Επιτροπή της Αίγινας ψήφισε την αποδοχή της χρηματοδότησης των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών των καποδιστριακών διαδρομών ύψους 191.000 ευρώ.

Μπορείτε να δείτε το ΦΕΚ με το νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων εδώ.