Το ποσό των 121.978 ευρώ θα λάβει ο Δήμος Αίγινας, από την όγδοη , τακτική - κατανομή των ΚΑΠ, του έτους 2021

Δημοσιεύθηκε η απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του έτους 2021, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – από την όγδοη (Η΄) τακτική επιχορήγηση έτους 2021. Ο δήμος της Αίγινας θα λάβει το ποσό των 121.978,84 ευρώ.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.

screenshot.1825.png
screenshot.1826.png