Χρόνος διεξαγωγής εκλογής προεδρείου συμβουλίων και επιτροπών δήμων.

Σε εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών στις 20 Οκτωβρίου 2021, ορίζεται ο χρόνος διεξαγωγής εκλογής προεδρείου συμβουλίων και επιτροπών δήμων. Η εγκύκλιος αναφέρει τα ακόλουθα:

Από το Podcasting Feed του ένθετου Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.


Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 3852/2010, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 74 του ιδίου νόμου, κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας της δημοτικής περιόδου 2019-2023, η διαδικασία εκλογής των μελών του προεδρείου των δημοτικών συμβουλίων και των επιτροπών θα λάβει χώρα την  πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου του τρίτου έτους αυτής, ήτοι την Κυριακή 2 Ιανουάριου 2022.  Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή πληροφορίες αναφορικά με την εκλογική διαδικασία θα
εκδοθεί νέα εγκύκλιος.
 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Στέλιος Πέτσας