Συζητήθηκε από την Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, το Πρακτικό Ι για το Πολεοδομικό Σχέδιο Αίγινας και Αγκιστρίου.

 
Με ικανοποιητικούς ρυθμούς φαίνεται ότι προχωράει η διαδικασία που αφορά στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την εκπόνηση της μελέτης "Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο Αίγινας και Αγκιστρίου".

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Στις 9 Νοεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε, μέσω τηλεδιάσκεψης η τακτική συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Σύμφωνα με το πρακτικό, η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε ότι έχουν υποβληθεί 14 προσφορές, εκ των οποίων μετά από απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής απορρίφθηκε η μία, με βάση την εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Υπενθυμίζεται ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, είναι η αναθέτουσα αρχή για την μελέτη με τίτλο: "Tοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο των Δήμων Αίγινας και Αγκιστρίου", της οποίας η περίληψη της προκήρυξης είχε δημοσιευθεί στις 18 Αυγούστου 2021, με ημερομηνία προθεσμίας λήξης υποβολής των προσφορών στις 30 Σεπτεμβρίου 2021. Περισσότερα για το έργο μπορείτε να διαβάσετε εδώ.