Υπογράφηκε η σύμβαση για την εκπόνηση μελετών υλοποίησης μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της Αίγινας.


Πρόκειται για ένα ακόμη έργο από το πρόγραμμα "Φιλόδημος ΙΙ", την έγκριση συμμετοχής στο οποίο είχε αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο τον Ιούλιο του 2019. Η Πράξη ένταξης του Δήμου Αίγινας στο πλαίσιο της πρόσκλησης: "Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας", δημοσιεύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2020.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Στις 2 Φεβρουαρίου 2022, υπογράφηκε η σύμβαση για τη διενέργεια της μελέτης με τίτλο: "Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αίγινας". Πρόκειται για έργο 33.480 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
  • Το αντικείμενο της υπηρεσίας του αναδόχου είναι η τεκμηριωμένη μελέτη πυρασφάλειας (ενεργητική & παθητική) για όλα τα σχολικά κτήρια αρμοδιότητας του Δήμου Αίγινας. Η σκοπιμότητα τεκμαίρεται από την ανάγκη πιστοποιημένης ασφάλειας των μαθητών των σχολείων σε περίπτωση πυρκαγιάς.
  • Σχεδιαστική αποτύπωση των ορόφων σε όσα από τα σχολικά κτήρια δεν υπάρχουν κατόψεις των ορόφων.
  • Εκπόνηση Τοπογραφικού διαγράμματος για όσα από τα σχολικά κτήρια δεν υπάρχουν. Τα τοπογραφικά διαγράμματα είναι απαραίτητα για την υπόδειξη της όδευσης διαφυγής στην Π.Υ και είναι αναπόσπαστο κομμάτι για κάθε υποβληθείσα μελέτη πυρασφάλειας.
  • Συμβουλευτική υποστήριξη στην υποβολή και έγκριση των μελετών πυρασφάλειας κάθε σχολικού κτηρίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Θα υποβληθούν τεύχη είκοσι Μελετών Ενεργητικής και Παθητικής Πυροπροστασίας και ανάρτηση του αντίστοιχου αιτήματος χρηματοδότησης για τα παρακάτω είκοσι σχολικά κτίρια:
 
• 1ο Δημοτικό Σχολείο Αίγινας
• 2ο Δημοτικό Σχολείο Αίγινας
• Δημοτικό Σχολείο Αγίων Ασωμάτων
• Δημοτικό Σχολείο Βαθέως
• Δημοτικό Σχολείο Κυψέλης
• Δημοτικό Σχολείο Πέρδικας
• Δημοτικό Σχολείο Μεσαγρού – Αγίας Μαρίνας
• 1ο Νηπιαγωγείο Αίγινας
• 2ο Νηπιαγωγείο Αίγινας
• Νηπιαγωγείο Αγίων Ασωμάτων
• Νηπιαγωγείο Αλώνων – Αγίας Μαρίνας
• Νηπιαγωγείο Μεσαγρού
• Νηπιαγωγείο Κυψέλης
• Νηπιαγωγείο Βαθέως
• Νηπιαγωγείο Πέρδικας
• 1ο Γενικό Λύκειο Αίγινας
• 1ο ΕΠΑΛ & Ι.Ε.Κ Αίγινας
• 1ο Γυμνάσιο Αίγινας
• 2ο Γυμνάσιο Αίγινας
• 3ο Γυμνάσιο Αίγινας – Μεσαγρού
 
Επίσης, θα υποβληθούν σχέδια κατόψεων ορόφων και τοπογραφικά διαγράμματα για όσα σχολεία δεν έχουν αποτυπωθεί, με υπόδειξη του Δήμου Αίγινας. Τέλος, το έργο περιλαμβάνει συμβουλευτική υποστήριξη του Δήμου Αίγινας μέχρι την έγκριση των μελετών πυρασφάλειας από την αρμόδια Π.Υ και την χορήγηση του πιστοποιητικού πυρασφαλείας για κάθε ένα σχολικό κτήριο.
 
Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της μελέτης ορίζεται σε τρεις μήνες από τον ορισμό επίβλεψης και τη χορήγηση στον ανάδοχο όλων των διαθέσιμων στοιχείων για την απρόσκοπτη
εκτέλεση του αντικειμένου της μελέτης.