Ο Δήμος Αίγινας και το Λιμενικό Ταμείο περιλαμβάνονται στον πίνακα έγκρισης προσλήψεων προσωπικού για το 2022, του Υπουργείου Εσωτερικών.


Ο Δήμος Αίγινας και το Λιμενικό Ταμείο περιλαμβάνονται στον πίνακα έγκρισης προσλήψεων προσωπικού, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2022, του Υπουργείου Εσωτερικών.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Δημοσιεύθηκε σήμερα η εγκύκλιος για την έγκριση προσλήψεων προσωπικού στους Δήμους, στις Περιφέρειες καθώς και στα Νομικά Πρόσωπα της τοπικής αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2022, με δυνατότητα πλήρωσης θέσεων από επιλαχόντες προηγούμενης προκήρυξης, με προθεσμία ενεργειών έως τις 10 Απριλίου 2022.


 

Ο Δήμος Αίγινας και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είναι από τους φορείς της χώρας, που περιλαμβάνονται στον σχετικό πίνακα των φορέων του Παραρτήματος Α' της εγκυκλίου την οποία μπορείτε να δείτε εδώ.