Το ποσό των 13.610 ευρώ θα λάβει ο Δήμος Αίγινας για την κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης.


Το ποσό των 13.610 ευρώ θα λάβει ο Δήμος Αίγινας για την κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης, σύμφωνα με την σχετική απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε  χθες. Συνολικά από το Υπουργείο Εσωτερικών κατανέμεται ποσό ύψους 7.000.000 ευρώ σε 115 Δήμους της χώρας.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Τα ποσά θα καταβληθούν στους δικαιούχους Δήμους με Χρηματική Εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.