Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη ενέκρινε την εκπόνηση μελετών, για την ενίσχυση και αποκατάσταση κιόνων στην Κολώνα και στην Αφαία.

kolona-apofaseis.jpg
Τις αποφάσεις που αφορούν την έγκριση της εκπόνησης δύο μελετών, για την αποκατάσταση και την ενίσχυση του μοναδικού κίονα, στο ναό του Απόλλωνα, στον αρχαιολογικό χώρο της Κολώνας και του κίονα της δίτονης κιονοστοιχίας στη βόρεια πλευρά του σηκού του ναού της Αφαίας, στον αρχαιολογικό χώρο Αφαίας, απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων, υπέγραψε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.  

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Οι απόφαση για τον ναό του Απόλλωνα στον αρχαιολογικό χώρο της Κολώνας περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1. Εγκρίνουμε την εκτέλεση του έργου: “Εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης και ενίσχυσης του μοναδικού κίονα του ναού του Απόλλωνα στον αρχαιολογικό χώρο Κολώνας στην Αίγινα”, απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων.
2. Το έργο που θα εκτελεστεί αφορά στα ακόλουθα:
2. 1. Αποτύπωση των τεσσάρων όψεων & αποτύπωση κάτοψης, με εφαρμογή
ορθοφωτογραμμετρίας.2.2. Έλεγχος Στατικής Επάρκειας υφιστάμενου κίονα σε ολίσθηση και ανατροπή. Λεπτομερής προσομοίωση φορέα και επίλυση με κατάλληλο λογισμικό Η/Υ.
2.3. Μελέτη ενίσχυσης του κατώτατου τμήματος του κίονα.
2.4 Μελέτη δομικής αποκατάστασης ρηγματώσεων-ενίσχυση με ράβδους τιτανίου.
2.5. Στατική μελέτη συμπλήρωσης –σύνδεσης απόντος τμήματος κορμού βάσης κίονα.
2.6. Μελέτη συγκόλλησης αποτμηθέντος τμήματος τεμαχίου στη κορυφή του κίονα.
2.7. Μελέτη συμπλήρωσης των δύο πρώτων βαθμίδων της κρηπίδας.
2.8. Παραγωγή αντίστοιχων σχεδίων σε επίπεδο εφαρμογής.
2.9. Σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης.
2.10. Προϋπολογισμός δαπάνης έργου.
3. Για την εκτέλεση του παραπάνω έργου και κάθε άλλη ενέργεια στο πλαίσιο εκπόνησης της αυτεπιστασίας μέχρι ολοκλήρωσης του έργου, εγκρίνεται συνολική δαπάνη ποσού δεκατεσσάρων χιλιάδων διακοσίων εξήντα ευρώ (14.260,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., από τον κωδικό Έργου 2022ΝΑ514000385150321 "Επείγουσες στερεωτικές και αναστηλωτικές εργασίες" (π.κ. 1960ΣΕ01400001) (2014ΣΕ51400000) του Π.Δ.Ε. 2023. 5. Το έργο που θα εκτελεστεί έχει έναρξη από την υπογραφή της παρούσης και
λήξη την 29η-09-2023.6. Με την περαίωση των εργασιών να εκδοθεί σχετική βεβαίωση και η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 παρ. 6 του Π.Δ. 24/2019 έκθεση απολογισμού του έργου. Τα στοιχεία αυτά να κοινοποιηθούν και στην αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΠΟΑ.

Η απόφαση για τον ναό της Αφαίας, στον αρχαιολογικό χώρο της Αφαίας:

 1. Εγκρίνουμε την εκτέλεση του έργου: "Εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης και ενίσχυσης του κίονα της δίτονης κιονοστοιχίας στη βόρεια πλευρά του σηκού του ναού της Αφαίας στον αρχαιολογικό χώρο Αφαίας στην Αίγινα", απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων.
2. Το έργο που θα εκτελεστεί αφορά στα ακόλουθα:
2. 1. Αποτύπωση των τεσσάρων όψεων & αποτύπωση κάτοψης, με εφαρμογή ορθοφωτογραμμετρίας
2.2 Έλεγχος Στατικής Επάρκειας υφιστάμενου κίονα σε ολίσθηση και ανατροπή. Λεπτομερής προσομοίωση φορέα και επίλυση με κατάλληλο λογισμικό Η/Υ.
2.3 Πρόταση για αντικατάσταση νεώτερων συμπληρωμάτων με νέα λίθινα στοιχεία & μελέτη –διαστασιολόγηση αθέατων οπλισμών από ράβδους τιτανίου.
2.4 Μελέτη επί τόπου στερέωσης ετοιμόρροπων απολεπισμάτων
2.5 Σχεδιασμός νέων γόμφων για την εξασφάλιση έναντι ανατροπής.
2.6 Παραγωγή αντίστοιχων σχεδίων σε Επίπεδο Εφαρμογής.
2.7 Σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης
2.8 Προϋπολογισμός δαπάνης έργου
3. Για την εκτέλεση του παραπάνω έργου και κάθε άλλη ενέργεια στο πλαίσιο της αυτεπιστασίας μέχρι ολοκλήρωσης του έργου, εγκρίνεται συνολική δαπάνη ποσού δέκα χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα ευρώ (10.540,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., από τον κωδικό Έργου 2022ΝΑ514000385150321  "Επείγουσες στερεωτικές και αναστηλωτικές εργασίες"   (π.κ. 1960ΣΕ01400001) (2014ΣΕ51400000) του Π.Δ.Ε. 2023.
4. Το έργο που θα εκτελεστεί έχει έναρξη από την υπογραφή της παρούσης και λήξη την 29-09-2023.
5. Με την περαίωση των εργασιών να εκδοθεί σχετική βεβαίωση και η προβλεπόμενη από το άρθρο 9, παρ. 6 του Π.Δ. 24/2019 έκθεση απολογισμού του έργου. Τα στοιχεία αυτά να κοινοποιηθούν και στην αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΠΟΑ.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png