Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και έκτακτου προσωπικού Δήμου Αίγινας έτους 2024.

dimotiko-simvoulio-apofasi.jpg

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 17 Αυγούστου 2023, συζητήθηκε η έγκριση του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού και έκτακτου προσωπικού Δήμου Αίγινας έτους 2024. 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Ο εισηγητής του θέματος, δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, παρέθεσε στα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, μεταξύ άλλων:

Την απόφαση με αριθ. 60/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  «Πολυετής προγραμματισμός προσλήψεων ανθρώπινου δυναμικού στο Δήμο Αίγινας για τα έτη 2022–2025.
Την υπ’ αριθ. 43/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Πολυετής προγραμματισμός προσλήψεων ανθρώπινου δυναμικού στο Δήμο Αίγινας για τα έτη 2023–2026.
Την υπ’ αριθ. 26/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  «Λήψη απόφασης για τον πολυετή προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού Δήμου Αίγινας, περιόδου 2024-2027»


Τις σχετικές διατάξεις και την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/85/12813/01.08.2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποία η διαδικασία του προγραμματισμού ολοκληρώνεται σε δύο φάσεις. Ειδικότερα, στην Α’ φάση οι Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και οι εποπτευόμενοι φορείς αυτών συντάσσουν σχέδιο ετήσιου προγραμματισμού για το έτος 2024, το οποίο υποβάλλεται στα οικεία Υπουργεία έως την 23η Αυγούστου 2023. Στη συνέχεια κατά τη Β’ φάση τα Υπουργεία, κατόπιν επεξεργασίας και κάνοντας όποιες παρεμβάσεις κρίνουν απαραίτητες, θα προωθήσουν το εν λόγω σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών έως την 30η Αυγούστου 2023. Πριν την υποβολή του σχεδίου ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων από το Δήμο, απαιτείται να έχει προηγηθεί η λήψη σχετικής απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου. Τον ΟΕΥ του Δήμου Αίγινας, όπως ισχύει. Τις υφιστάμενες ανάγκες του Δήμου Αίγινας, καθώς και τις εκτιμώμενες ανάγκες για το έτος 2024, εισηγήθηκε τον ετήσια προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού και έκτακτου προσωπικού έτους 2024 με σκοπό την ενίσχυση και αναβάθμιση του Δήμου Αίγινας στις ακόλουθες ειδικότητες:

screenshot.767.pngscreenshot.768.png
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε με 9 θετικές ψήφους επί 11 ψηφισάντων μελών εγκρίνει τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού και έκτακτου προσωπικού Δήμου Αίγινας έτους 2024. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Ντελής Αντώνιος και Ηλίας Παναγιώτης ψήφισαν παρών.
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png
Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png