Με το όνομα του αείμνηστου Ιωάννη Πούντου, θα ονομαστούν η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και η αίθουσα φυσικής του ΓΕΛ Αίγινας.

DSC_0007-giannis-pountos-19.jpg

Δημοσιεύθηκαν σήμερα δύο αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στην ονοματοδοσία της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας και της Αίθουσας Φυσικής του Γενικού Λυκείου Αίγινας σε «Αίθουσα Ιωάννης Πούντος». 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Πιο συγκεκριμένα η πρώτη απόφαση έχει τον αριθμό 47/2023 και ελήφθη στην συνεδρίαση της 29η Μαρτίου 2023 "Λήψη απόφασης για την ονομασία της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας με το όνομα «Ιωάννης Πούντος»".

Μετά την ανακοίνωση του τίτλου του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την από 13-3-2023 επιστολή των παρακάτω αναφερόμενων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία έχει ως ακολούθως:

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε

Παρακαλώ να εισαχθεί ως θέμα συζήτησης στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα: “Ονοματοδοσία της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας σε αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας Ιωάννης Πούντος”
Οι παρακάτω υπογράφοντες Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1. Μαρίνος Νίκος, 2. Ντελής Αντώνιος, 3. Λογοθέτης Εμμανουήλ, 4. Λεούσης Νεκτάριος, 5. Μαρμαρινός Παναγιώτης, 6. Μούρτζης Δημήτριος, 7.Μούρτζης Γεώργιος, 8. Μαρμαρινός Σταμάτιος, 9. Τζίτζης Φίλιππος, 10. Μούρτζης Αντώνιος, 11. Καραγιάννης Δημήτριος και 12. Πτερούδης Νικόλαος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:
  • την ως άνω αναφερθείσα επιστολή των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
  • την υπ’ αριθμ. 109/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
  • την προσφορά του εκλιπόντος στην τοπική κοινωνία από τη θέση του εκπαιδευτικού αλλά του μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου, ο οποίος είχε διατελέσει Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφάσισε ομόφωνα:
Ι. Εγκρίνει την ονοματοδοσία της αίθουσας συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας σε “ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΥΝΤΟΣ” προς τιμή του αείμνηστου δάσκαλου, φίλου και συνεργάτη μας στο Δήμο, Ιωάννη Πούντου, που έφυγε πρόωρα από κοντά μας.
ΙΙ. Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Για την ιστορία της απόφασης αξίζει να αναφερθεί, ότι στη συνεδρίαση της 13-3-2023 ο δημοτικός σύμβουλος κ. Νίκος Μαρίνος, σύνταξε μία χειρόγραφη επιστολή, στην οποία ως πρώτος υπογράφων, ζητούσε μαζί με τους συναδέλφους του, την ονομασία της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου, με το όνομα του αείμνηστου Γιάννη Πούντου. Αυτός ήταν κι ο λόγος που ο εισηγητής του θέματος, ο δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, παραχώρησε την εισήγηση τον κ. Νίκο Μαρίνο.

epistoli-pountos.jpg
 
Σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 11 Μαΐου 2023 συζητήθηκε το θέμα: "Περί ονοματοδοσίας της Αίθουσας Φυσικής του Γενικού Λυκείου Αίγινας σε «Αίθουσα Ιωάννης Πούντος». Πρόκειται για την απόφαση με αριθμό 78/2023.

Μετά την ανακοίνωση του τίτλου του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος: 
α) την υπ’ αριθμ. 2/2023 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με την οποία εγκρίθηκε η ονομασία της Αίθουσας Φυσικής του Γενικού Λυκείου Αίγινας σε «Αίθουσα Ιωάννης Πούντος».
β) την υπ’ αριθμ. 9/2023 όμοια απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου.

Ακολούθως ο κ. Δήμαρχος, αφού έλαβε το λόγο, αναφέρθηκε στην συμβολή του αείμνηστου Ιωάννη Πούντου στην επιτυχή διοργάνωση Θερινών Σχολείων Φυσικής στο Γενικό Λύκειο Αίγινας, στις ακούραστες προσπάθειές του για την κατάργηση της διπλοβάρδιας στο Καποδιστριακό Γυμνάσιο, αλλά και σε αρκετά άλλα, τα οποία συνέβαλλαν στην πρόοδο των μαθητών του και στην ενίσχυση του ρόλου του σχολείου ως θεσμού που προάγει την μαθητική πρωτοβουλία και δημιουργία, αποτελώντας κύτταρο δημοκρατικής ζωής.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

  • την υπ’ αριθμ. 2/2023 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με την οποία προτάθηκε η ονομασία της αίθουσας φυσικής του Γενικού Λυκείου Αίγινας σε «Αίθουσα Ιωάννης Πούντος».
  • την υπ’ αριθμ. 9/2023 όμοια απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου.
  • τις υπ’ αριθμ. 109/2021 και 47/2023 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
  • την προσφορά του εκλιπόντος στην εκπαιδευτική κοινότητα της νήσου μας.
Αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:

Ι. Εγκρίνει την ονοματοδοσία της Αίθουσας Φυσικής του Γενικού Λυκείου Αίγινας σε «Αίθουσα Ιωάννης Πούντος» προς τιμή του πρόωρα αποβιώσαντα Διευθυντή του Γενικού Λυκείου Αίγινας, Ιωάννη Πούντου, για την μακρόχρονη προσφορά του στην εκπαιδευτική κοινότητα της νήσου μας. 
ΙΙ. Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png