Το Γεγονός


Τίτλος ταινίας: Το Γεγονός

Είδος ταινίας: Δραματική
Κινηματογράφος: Ολύμπια
Ημέρες προβολών: 22 έως 28 Σεπτεμβρίου

Ώρες προβολών: 8:30 μ.μ. και 22:30 μ.μ.