Την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών.

Την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019, θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.