Η γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Η γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών που δημοσιεύθηκε σήμερα. Αρ. 1/21/01/2021

Μπορείτε να την δείτε εδώ.