Νοσοκομείο Αίγινας. Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τεχνικό ασφαλείας.

Το Νοσοκομείο Αιγίνης «Ο Άγιος Διονύσιος» καλεί τους τεχνικούς που έχουν  τα κατά το νόμο προσόντα να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας, με υπογραφή σύμβασης ανεξαρτήτων υπηρεσιών, διαρκείας ενός χρόνου.

Η εκδήλωση θα γίνει με την κατάθεση γραπτών και σφραγισμένων προσφορών και η αξιολόγηση με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Τα τεχνικά  και οικονομικά στοιχεία της προσφοράς θα τοποθετηθούν σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης και θα κατατεθούν στο πρωτόκολλο μέχρι την Δευτέρα 15/04/2013 και ώρα 14:00.

Ισχύς Προσφοράς :  30 ημέρες.                          

Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς περιλαμβάνουν την περιγραφή του έργου που απαιτείται για τον έλεγχο του νοσοκομείου και τα απαραίτητα έγγραφα που βεβαιώνουν τη νόμιμη δυνατότητα υλοποίησης του έργου από τους ενδιαφερομένους, οι οποίοι πρέπει να πληρούν τα προσόντα τεχνικού ασφαλείας σύμφωνα με το Ν. 1568/1985 και να έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο κύκλων εργασιών σε νοσοκομείο.

ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Οι ώρες απασχόλησης  του Τεχνικού Ασφαλείας υπολογίζονται  με βάση τα Π.Δ. 294/88 & Ν. 1568/1985 σύμφωνα με τα οποία, το προσωπικό που ασχολείται με ραδιενεργά υλικά ή ιοντίζουσες ακτινοβολίες και αυτό που εκτίθεται σε χημικούς παράγοντες υπάγεται στην Α κατηγορία επικινδυνότητας, το διοικητικό προσωπικό και οι διοικητικές υπηρεσίες υπάγονται στην Γ κατηγορία επικινδυνότητας, και το υπόλοιπο προσωπικό υπάγεται στην Β κατηγορία επικινδυνότητας.Ο Πρόεδρος του  Δ.Σ.

π. Αμφιλόχιος Γελαδάκης
    

Ο Δ/κός Διευθυντής

Παναγιώτης  Λάκκος
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png
Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png