Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Αργοσαρωνικού για τα κενά σε διδακτικό προσωπικό.

Δελτίο Τύπου.
Έχουμε φτάσει στο μέσο της σχολικής χρονιάς και τα κενά σε διδακτικό των σχολείων της περιοχής Αργοσαρωνικού είναι σημαντικά και επηρεάζουν αρνητικά την εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι ένας ακόμη πικρός καρπός της ανάλγητης μνημονικής πολιτικής που ασκείται στην εκπαίδευση και τη διαλύει σταθερά σε υποδομές και προσωπικό.
  • ΜΕΣΑΓΡΟΣ : Αγγλικά , Γυμναστική
  • ΠΕΡΔΙΚΑ : 1 δασκάλου , Ολοήμερο
  • ΒΑΘΥ : 1 δασκάλου , κανονικό πρόγραμμα
  • ΚΥΨΕΛΗ : Aγγλικά , 1 ειδικής αγωγής
  • ΥΔΡΑ : Αγγλικά , Γυμναστική
  • ΣΠΕΤΣΕΣ : Γαλλικά , Εικαστικά
  • ΓΑΛΑΤΑΣ : 1 νηπιαγωγός , 1ο Νηπιαγωγείο
Για το Δ.Σ του Βαθέος επισημαίνουμε ότι υπάρχει κενό δασκάλου στο κανονικό πρόγραμμα για αρκετό χρονικό διάστημα. Είναι άμεση ανάγκη να καλυφθεί το κενό.

Στο Δ.Σ Μεσαγρού είναι χρόνιο το πρόβλημα της μη κάλυψης του κενού της Γυμναστικής και των Αγγλικών, πράγμα που συνιστά άνιση μεταχείριση των μαθητών του συγκεκριμένου σχολείου σε σχέση με τους μαθητές των άλλων σχολείων του νησιού.Για το Δ.Σ.

Ο Η
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΡ. ΡΕΠΠΑΣ ΧΡΥΣ. ΜΟΣΧΟΝΑ