Ανακοίνωση του Συλλόγου Πολυτέκνων Αίγινας για την ανανέωση των καρτών πολυτεκνικής ιδιότητας.

Σύλλογος Πολυτέκνων Αίγινας. Ανακοίνωση.
Όλες οι πολύτεκνες οικογένειες με ανήλικα τέκνα θα πρέπει να ανανεώσουν τις κάρτες πολυτεκνικής ιδιότητας διότι δεν ισχύουν αν οι κάρτες δεν ανανεωθούν δεν θα μπορέσουν να παραλάβουν τα τρόφιμα.

Το ποσό καθορίζετε ως εξής: 24€ για τους δύο άμεσους δικαιούχους συν 5€ για κάθε τέκνο που δικαιούται τη κάρτα πολυτεκνικής ιδιότητας σε περίπτωση απώλειας κάρτας του άμεσα δικαιούχου η έκδοση νέου βιβλιαρίου είναι 15€ και για κάθε απώλεια κάρτας τέκνου η έκδοση νέας είναι 10€.
Το Δ.Σ των πολυτέκνων οικογενειών