Η Τοπική Επιτροπή Αίγινας ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ για το κλείσιμο της Δ.Ο.Υ Αίγινας.

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κύριοι Δημοτικοί σύμβουλοι
Το κλείσιμο της Δ.Ο.Υ ΑΙΓΙΝΑΣ στις 14/1/2013 και η αντικατάσταση με Κ.Ε.Φ., σημαίνει ότι οι αρμοδιότητες που θα εκτελεί θα είναι σε κάθε περίπτωση υποστηρικτικές και μερικές του συνόλου των φορολογικών συναλλαγών/εργασιών που διεκπεραιώνεται από την Δ.Ο.Υ.. Όλοι, επιχειρηματίες και απλοί φορολογούμενοι υπόκεινται πλέον στην πρόσθετη επιβάρυνση σε χρήμα και χρόνο (εισιτήρια, πολύωρη μετακίνηση και ταλαιπωρία) που καθένας θα καταβάλλει προκειμένω να εξυπηρετηθεί από την μητροπολιτική Δ.Ο. Υ. που είναι και η αποκλειστική «ισοδύναμη υπηρεσία».

Θα επιχειρηθεί ενδεικτική εκτίμηση των επιπτώσεων:

Στο στελεχιακό δυναμικό η μεταφορά του καταστήματος μεταφράζεται σε επαναπροσδιορισμό του τρόπου ζωής του.
Σε βέβαιη μείωση εσόδων και εισοδημάτων των περιμετρικών επιχειρήσεων, καθώς επίσης στο λοιπό προσωπικό εκτός των εφοριακών υπαλλήλων.
Εκτιμάται, ότι το κλείσιμο της θα υποχρεώσει άλλες επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες (πχ. ΙΚΑ και ΔΕΗ) στη παύση λειτουργίας των καταστημάτων τους. Η ΔΕΗ έχει ήδη περιορίσει την καθημερινή λειτουργία της ταμειακής υπηρεσίας και κατευθύνει το κοινό στις τράπεζες, που σε σχέση με το πλήθος των συναλλαγών που διεκπεραιώνουν για το Δημόσιο, η πολύωρη αναμονή και ταλαιπωρία είναι καθημερινή και πολλαπλάσια της σημερινής.
Ο πολίτης της νησιώτικης περιοχής αισθάνεται αποκλεισμένος, επιπλέον χρεώνεται για υπηρεσίες που οι υπόλοιποι πολίτες απολαμβάνουν στο ελάχιστο κόστος.
Η δημόσια υπηρεσία που είναι απρόσωπη, κάτι που οφείλει να είναι αν θέλει να προσδιορίζεται με ισοτιμία μεν αλλά και ανάλογη των δυνατοτήτων του πολίτη, γίνεται περισσότερο ανάλγητη και απρόσιτη.
Ο φορολογούμενος είναι υποχρεωμένος να ταξιδέψει με τα πλοία της γραμμής υποκείμενος στη αγορά του αντιστοίχου εισιτηρίου. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα επιβαρυνθεί με το ποσό των 20,00 και πλέον ευρώ δεδομένου

ότι η πυκνότητα των δρομολογίων είναι αραιή.

Επιπρόσθετα ο φορολογούμενος θα έρθει αντιμέτωπος με τη πολύωρη αναμονή και ταλαιπωρία (μεγαλύτερη από την αναμονή της τοπικής Δ.Ο.Υ.) δεδομένου ότι η μητροπολιτική Δ.Ο.Υ εξυπηρετεί μεγαλύτερο πληθυσμό ( το κέντρο του Πειραιά είναι η χωρική αρμοδιότητα της Α’ Β’ Πειραιά). Συγκεντρωτικά το κόστος μετάβασης στην μητρόπολη είναι τουλάχιστον το διπλάσιο της άξιας του ναύλου.
Η υποκατάσταση της Δ.Ο.Υ. από Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένου (ΚΕΦ ) δεν είναι δυνατό να συγκριθεί και να προσδιοριστεί ως «ισοδύναμη υπηρεσία». Στην Δ.Ο.Υ πραγματοποιούνται τουλάχιστον 47 συνολικά εργασίες που απαιτούν την φυσική παρουσία του φορολογουμένου και επίσης ταυτόχρονα γίνεται και πρωτογενής έλεγχος των σχετικών εγγράφων που προσκομίζονται. Η παραλαβή, η μεταβίβαση του ερωτήματος/ ζητήματος , ο χρόνος που μεσολαβεί για την επίλυση του ζητήματος είναι κόστος για τον φορολογούμενο που αν υπάρχει κάποιο λάθος θα τον υποχρεώσει στη επανάληψη της επίσκεψης του στην μητροπολιτική Δ.Ο.Υ..
Το επιπλέον κόστος καλείται να υποστηρίξει ο επαγγελματίας λογιστής. Το κόστος μετάβασης του λογιστή θα μετακυλήσει στον επιχειρηματία. Όμως η άμεση ανταπόκριση στο πρόβλημα δεν είναι πλέον δεδομένη. Ο λογιστής δεν θα μπορεί να μεταβεί στην Δ.Ο.Υ. και θα μεταβάλλει το επίπεδο εξυπηρέτησης του.

Οι Δήμοι υπογραμμίζουν ότι η υπουργική απόφαση με την οποία

καταργούνται ή συγχωνεύονται Δ.Ο.Υ. είναι αντίθετοι σε πλειάδα διατάξεων του Συντάγματος, όπως τα άρθρα 4, 25, 101 και 106. Τονίζουν ότι παραβιάζεται το άρθρο 101 παράγραφος 4 του Συντάγματος το οποίο προστατεύει τη «νησιωτικότητα».

Ειδικότερα, με τη συγχώνευση των Δ.Ο.Υ., θα πληγεί ακόμη

περισσότερο η οικονομική ζωή των νησιών, καθώς οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση και η εφαρμογή της επίμαχης υπουργικής απόφασης θα προκαλέσει την παύση πολλών από αυτές.

Παράλληλα, σημειώνουν ότι η απομάκρυνση των Δ.Ο.Υ. επιτείνει

αντί να θεραπεύει «τις πασίγνωστες αδυναμίες αποτελεσματικού ελέγχου της φοροδιαφυγής».

Η συγχώνευση των Δ.Ο.Υ. προσβάλλει το ατομικό δικαίωμα

πρόσβασης στις δημόσιες υπηρεσίες των πολιτών των νησιών, υπογραμμίζεται στις προσφυγές. Όμως, η συγχώνευση των Δ.Ο.Υ. παραβιάζει και το άρθρο 170 της ενοποιημένης συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σας καλούμε και σε συνεργασία με τις επαγγελματικές ενώσεις και τους πολίτες της Αίγινας να αγωνιστούμε για την αποτροπή της απομάκρυνσης της ΔΟΥ από το νησί μας.

Για την

Τ.Ε. ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ ΑΙΓΙΝΑΣ
Ο Γραμματέας
Ζορμπαλάς Κώστας
Τηλ/νο: 6937656612

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio στο κινητό σας με τις εφαρμογές της Tunein

Aegina Portal Talk Radio
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player για να ακούσετε: