"Ολβία Πόλις". Πολίτες για την Ευρώπη και τον πολιτισμό. Το νέο διοικητικό συμβούλιο.

"Ολβία Πόλις". Πολίτες για την Ευρώπη και τον πολιτισμό. Ανακοίνωση.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο  του Συλλόγου “ Ολβία Πόλις  “ - Πολίτες για την Ευρώπη & και τον πολιτισμό μετά τις  αρχαιρεσίες της 12ης Αυγούστου 2012 είναι το ακόλουθο:
  • Πρόεδρος :        Γιώργος Καλοκέντης
  • Αντιπρόεδρος : Γιάννης Λυκούρης
  • Γραμματέας :   Απόστολος  Κασελούρης
  • Ταμίας :            Ειρήνη Κουνάδη
  • Μέλος :            Μαριωρή Λιζάρδου
  • Μέλος :            Βασίλειος Λυκούρης
  • Μέλος :            Γρηγόρης Μαλτέζος