Το νέο διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων, Βαθέος και Σουβάλας.

Το νέο διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων, Βαθέος και Σουβάλας:
  • Πρόεδρος: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΕΛΙΩΤΗΣ
  • Αντιπρόεδροι: ΚΟΥΚΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΦΕΤΖΗ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, ΜΕΘΕΝΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
  • Ταμίας: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΕΟΥΣΗ
  • Μέλη: ΜΠΗΤΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ, ΚΑΛΑΜΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ