Δωρεάν διανομή τροφίμων σε τρίτεκνες οικογένειες στην Αίγινα.

Ανακοίνωση για τις τρίτεκνες οικογένειες της Αίγινας.
Θα διανεμηθούν δωρεάν τρόφιμα στους άπορους τρίτεκνα μέλη, του συλλόγου τριτέκνων νομού αττικής από την Αίγινα. Όσοι Τρίτεκνοι μέλη του συλλόγου έχουν εκκαθαριστικό έως 22.000 € μπορούν να κάνουν αίτηση στην αντιπρόσωπο του συλλόγου τριτέκνων Αίγινας και να πάρουν τρόφιμα και άλλα είδη σπιτιού και ενδυμασίας. Υπάρχουν αρκετές ποσότητες τροφίμων για όλους. Είναι από εταιρείες χορηγών όλα.

Έως τις 31 Μαρτίου μπορούν να υποβάλουν οι φοιτητές τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις κατά τόπους Εφορίες, για την καταβολή του φοιτητικού επιδόματος. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το επίδομα των 1.000 ευρώ καταβάλλεται στους γονείς των φοιτητών εφόσον οι τελευταίοι φοιτούν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, σε ανώτερες σχολές τουριστικών επαγγελμάτων και Ακαδημίες εμπορικού ναυτικού, καθώς και σε σχολές του πανεπιστημίου της Κύπρου, που περιλαμβάνονται στο σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων. Στις προϋποθέσεις, που απαιτούνται για την χορήγηση του επιδόματος, περιλαμβάνονται η ελληνική ιθαγένεια ή η ιθαγένεια κράτους μέλους της ΕΕ, η μίσθωση κατοικίας λόγω σπουδών σε πόλη άλλη από αυτή που βρίσκεται η κύρια κατοικία της οικογένειας, ενώ απαιτείται το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνάει τα 30.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί.
Το επίδομα μπορεί να χορηγηθεί και στους ίδιους τους φοιτητές, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, είναι ορφανοί και από τους δυο γονείς ή οι γονείς τους είναι κάτοικοι εξωτερικού.

Δόθηκε παράταση από τον ΟΓΑ, για να καταθέσουν τα απογραφικά Δελτία οι Τρίτεκνοι στην Τράπεζα που επιθυμούν μέχρι και 11 Μαρτίου 2011. Όσοι δεν έχουν απογραφεί, χρειάζεται άμεσα να απογραφούν, προκειμένου να μην υπάρξει καθυστέρηση στην καταβολή του επιδόματος Απριλίου 2011.

Κάθε Τετάρτη και ώρα 10.00 – 12.00 στο cafe Ρέμβη η αντιπρόσωπος κυρία Τίνα Σχοινοχωρίτη περιμένει τις τρίτεκνες οικογένειες για ενημέρωση.

Χορηγούνται άδειες και στους Τρίτεκνους, στις Λαικές Αγορές καθώς και στο Υπαίθριο Πλανόδιο και Στάσιμο Εμπόριο

Δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως με αριθμό 275/22-2-2011 η Κ1-164, αρμοδιότητες διατάξεων εμπορίου, όπου ορίζεται ότι χορηγούνται άδειες και στους Τρίτεκνους.
Οι κατηγορίες των αδειών είναι:
1) Άδεια Πλανόδιου Εμπορίου
2) Άδεια Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου
3) Άδεια Στάσιμου Εμπορίου
4) Άδεια Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου
5) Άδεια Πλανόδιου Εμπορίου – Κινητής Καντίνας
6) Άδεια Υπαιθρίου Πλανόδιου Εμπορίου – Κινητής Καντίνας
7) Άδεια Στάσιμου Εμπορίου – Κινητής Καντίνας
8) Άδεια Υπαιθρίου Στάσιμου Εμπορίου – Κινητής Καντίνας
9) Άδεια Υπαίθριου Εμπορίου Παραγωγού

Τα αιτήματα υποβάλλονται στις κατά τόπου Νομαρχίες (Περιφέρειες), Δήμους, Κοινότητες. Μπορούν να υποβληθούν και μέσω ΚΕΠ.
Η επιλογή των ενδιαφερομένων γίνεται με δημόσια κλήρωση, μεταξύ των ενδιαφερομένων, όπου σε ποσοστό 80% των θέσεων, κληρώνεται στους: άτομα με 67% αναπηρία, τυφλοί, πολύτεκνοι και τέκνα αυτών, τρίτεκνοι γονείς, ανάπηροι, θύματα ειρηνικής περιόδου Ν1370/1944, ανάπηροι πάνω από 50% εφ΄ όσον δεν οφείλεται σε πολεμικά γεγονότα.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png