Ανακοίνωση της Επαγγελματικής Ένωσης Αίγινας για το Α.Μ.Κ.Α.

Επαγγελματική Ένωση Αίγινας - Ανακοίνωση
Σχετικά με τη θεώρηση των βιβλιαρίων Ασθενείας του Ο.Α.Ε.Ε. (ΤΕΒΕ - ΤΑΕ - ΤΣΑ) σας ενημερώνουμε με τα παρακάτω:

1) Όσοι συνάδελφοι έχουν πάρει Α.Μ.Κ.Α. και σας έχει αποστείλει το Ταμείο μας (Ο.Α.Ε.Ε.) αυτοκόλλητο, τότε κολλάτε το αυτοκόλλητο στο Βιβλιάριο Ασθενείας, στη σελίδα των θεωρήσεων και είναι θεωρημένο για όλο το έτος.

2) Όσοι συνάδελφοι δεν έχουν πάρει Α.Μ.Κ.Α. με ταυτότητα και Α.Φ.Μ. πρέπει να πάνε στο Κ.Ε.Π. και να υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση Α.Μ.Κ.Α.

3) Όσοι συνάδελφοι έχουν πάρε Α.Μ.Κ.Α., αλλά το Ταμείο μας δεν τους έχει στείλει αυτοκόλλητο, αλλά Ασφαλιστική ενημερότητα για θεώρηση, τότε προκειμένου να γίνει θεώρηση του Βιβλιαρίου Ασθενείας, πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
  • Το βιβλιάριο ασθενείας.
  • Φωτοαντίγραφο του Α.Μ.Κ.Α.
  • Την Ασφαλιστική ενημερότητα που σας έστειλε ο Α.Μ.Κ.Α. (Περί μη οφειλής).
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 105, για τη σύζυγο ότι δεν εργάζεται.
  • Εάν κάποιο από τα προστατευόμενα μέλη (παιδιά), είναι άνω των 18 ετών, Πιστοποιητικό από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που φοιτούν.
Η Ένωση μας σε συνεννόηση με τον Ο.Α.Ε.Ε./Πειραιά, για να μην ταλαιπωρηθείτε, θα συγκεντρώνει τα Βιβλιάρια στην Επαγγελματική, από τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου έως και την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου και από ώρα 09:00 έως 13:00 και θα τα στείλει στον Πειραιά για θεώρηση.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png