Πρωτοβουλία για τη διάσωση και επαναλειτουργία της Camera Obscura στα Οχυρά της Πέρδικας.

Περιβαλλοντικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Πέρδικας. Ανακοίνωση.
Με πρόσφατη απόφαση του Δ.Σ., ο Σύλλογός μας "υιοθέτησε" την Camera Obscura που βρίσκεται στη μύτη του ακρωτηρίου των Οχυρών της Πέρδικας, με στόχο τη διάσωση και επαναλειτουργία της. Όποιες/οι ενδιαφέρονται να βοηθήσουν για την επίτευξη αυτού του στόχου παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την Αντιπρόεδρο του Συλλόγου, δικηγόρο κ. Αθηνά Μανίκα, η οποία συντονίζει αυτή την προσπάθεια.Τηλ. 6977743333.