Ανακοίνωση Δ/νσης Αλιείας, σχετικά με την υπό έκδοση νέα υπουργική απόφαση, για την αλιεία των άκρως μεταναστευτικών ειδών.

Περιφέρεια Αττικής. Δελτίο Τύπου.
Σε αναμονή της δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της νέας υπουργικής Απόφασης για τους όρους και τις προϋποθέσεις άσκησης αλιείας των άκρως μεταναστευτικών ειδών, τόννου (Thunnus thynnus BFT), μακρύπτερου τόννου (Thunnus alalunga ALB) και ξιφία (Xiphias gladius SWO), η οποία θα έχει νομική ισχύ από την ημέρα δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενημερώνουμε το ενδιαφερόμενο κοινό για τα ακόλουθα, όπως αυτά κοινοποιήθηκαν στην Υπηρεσία Αλιείας της Περιφέρειας Αττικής, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), με το αρ. πρωτ. 22/2116/07.01.2020 έγγραφο.
Συγκεκριμένα:
1. Η νέα απόφαση εφαρμόζεται και για τις άδειες αλίευσης του 2020.
2. Για τον ξιφία:
α) για όσους ήδη έχουν υποβάλλει αίτηση, απαιτείται επικαιροποίηση με συμπληρωματική αίτηση, στην οποία θα περιλαμβάνεται επιπλέον ο αριθμός καταχώρησης της Κτηνιατρικής.
β) μπορούν να υποβληθούν και νέες αιτήσεις, που θα περιλαμβάνουν τον αριθμό καταχώρισης Κτηνιατρικής.
3. Για τον τόννο:
α) σκάφη με μήκος μικρότερο των 12μ., που πληρούν τις προϋποθέσεις, θα πάρουν όλα άδειες αλίευσης.
β) για τα σκάφη μήκους 12μ και άνω, θα γίνει αξιολόγηση των αιτήσεων, με περίπου τα ίδια κριτήρια που ίσχυαν έως τώρα.
γ) για όσους ήδη έχουν υποβάλλει αίτηση, απαιτείται επικαιροποίηση με συμπληρωματική αίτηση, στην οποία θα περιλαμβάνεται επιπλέον ο αριθμός καταχώρησης της Κτηνιατρικής.
δ) μπορούν να υποβληθούν και νέες αιτήσεις, που θα περιλαμβάνουν τον αριθμό καταχώρισης Κτηνιατρικής.
ε) Για σκάφη με ολικό μήκος μικρότερο των 12μ, απαιτείται επιπλέον Υπεύθυνη Δήλωση του πλοιοκτήτη ότι εφόσον του χορηγηθεί η άδεια αλίευσης ερυθρού τόννου και για την περίοδο αλίευσης του, η σύνθεση του πληρώματος δεν θα υπερβαίνει τα τέσσερα (4) άτομα. Εάν δεν υποβληθεί η εν λόγω Υπεύθυνη Δήλωση αξιολογείται μαζί με τα σκάφη μήκους 12μ και άνω.
4. α) Συμπληρωματικές και νέες αιτήσεις των ενδιαφερόμενων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, μπορούν να υποβληθούν κατά περίπτωση εντός 10 εργάσιμων ημερών από την δημοσίευση της Απόφασης,
β) Η διαβίβαση των αιτήσεων και δικαιολογητικών προς την Γενική Διεύθυνση Αλιείας πρέπει να γίνει το αργότερο έως 25 Ιανουαρίου 2020 (ημερομηνία μη ελαστική, λόγω υποχρέωσης υποβολής του ετήσιου σχεδίου αλιείας 2020 στην Ε. Επιτροπή).
5. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση για χορήγηση άδειας αλίευσης (που υποβλήθηκαν αρχικά ή συμπληρώνονται τώρα), είναι τα εξής:
- Πρόσφατος λογαριασμός από Υπηρεσία Κοινής Ωφέλειας ή εκκαθαριστικό εφορίας για την πιστοποίηση του μόνιμου τόπου κατοικίας. Στην περίπτωση που υπάρχει συμπλοιοκτησία, όλοι οι συμπλοιοκτήτες υποχρεούνται να προσκομίζουν αυτό το δικαιολογητικό.
- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του τελευταίου τριμήνου πριν την υποβολή της αίτησης, όπου απαιτείται.
- Πιστοποίηση αναπηρίας από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), ή από αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή ασφαλιστικού φορέα, κατά περίπτωση, για το ποσοστό αναπηρίας.
- Κάτοψη του σκάφους όπου θα σημειώνονται οι μόνιμοι θάλαμοι συντήρησης αλιευμάτων και δολωμάτων, στην περίπτωση ύπαρξης διπλών ψυγείων.
- Για την αλιεία ζωντανού τόννου, δεν απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και βεβαίωση για το μόνιμο τόπο κατοικίας, όμως απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του/των πλοιοκτήτη/πλοιοκτητών για την εξασφάλιση του απαιτούμενου αλιευτικού εξοπλισμού και εξοπλισμού βιντεοσκόπησης στο σκάφος.
- Αριθμός καταχώρισης της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας (αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την αρμόδια Διεύθυνση Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων του ΥΠ.Α.Α.Τ ή προσκόμιση της απόφασης Κτηνιατρικής από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο) (νέα υποχρέωση, ισχύει για τόννο, ξιφία και μακρύπτερο).
- Υπεύθυνη Δήλωση του πλοιοκτήτη ότι, εφόσον του χορηγηθεί η άδεια αλίευσης ερυθρού τόννου και για την περίοδο αλίευσης του, η σύνθεση του πληρώματος θα είναι μέχρι και τέσσερα (4) άτομα. Η δήλωση αυτή προσκομίζεται μόνο από τους πλοιοκτήτες με σκάφος με ολικό μήκος μικρότερο των 12μ (νέα υποχρέωση, ισχύει για τόννο).
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png
Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png